NCS Nguyễn Quang Dũng bảo vệ thành công LATS cấp Học viện

Ngày 19/7, Học viện KTQS đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Quang Dũng với đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến tác dụng xuyên của đầu đạn xuyên thép, ngành: Cơ kỹ thuật; mã số: 9 52 01 01, do Đại tá, TS Trần Bá Tấn và Thượng tá, PGS.TS Trần Đình Thành hướng dẫn.

Hội đồng chấm luận án có các thành viên: Đại tá, GS.TS Phạm Huy Chương – Học viện KTQS, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Phan Bùi Khôi – Đại học Bách khoa Hà Nội, Phản biện 1; Đại tá, PGS.TS Phạm Thế Phiệt – Học viện KTQS, Phản biện 2; Thượng tá, TS Phan Bá Bình – Tổng cục CNQP, Phản biện 3; Đại tá, TS Trần Văn Doanh – Học viện KTQS, Thư ký; GS.TS Trần Văn Địch – Đại học Bách khoa Hà Nội, Ủy viên; Đại tá, TS Phạm Thiện Hân – Viện KH&CNQS, Ủy viên.

Nội dung luận án của NCS Nguyễn Quang Dũng phù hợp với tên đề tài nghiên cứu đã được phê duyệt và phù hợp với chuyên ngành Cơ kỹ thuật, mã số 9.52.01.01 theo quyết định số 6521/QĐ-BGDĐT ngày 10/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đề tài nghiên cứu của NCS Nguyễn Quang Dũng không trùng lặp với các công trình, luận án đã công bố ởtrong và ngoài nước. Việc trích dẫn tài liệu tham khảo của NCS là rõ ràng, đầy đủ, trung thựcvàcập nhật.

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Luận án có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Hiện nay,diễn ra đồng thời quá trình phát triển mạnh mẽ các giáp bảo vệ xe chiến đấu, bảo vệ cá nhân chống lại đạn súng và các loại đạn súng có khả năng xuyên cao chống lại các mục tiêu mang giáp bảo vệ. Các nghiên cứu tác dụng xuyên của đầu đạn pháo đã được quan tâm nhiều, nhưng với đầu đạn súng còn chưa được coi trọng. Các công bố liên quan đến tác dụng xuyên của đạn súng thường ở dạng nguyên lý kết cấu hoặc tính năng của loại đạn cụ thể. Đề tài nghiên cứu làm sáng tỏ hơn ảnh hưởng của một số yếu tố đến tác dụng xuyên của đầu đạn súng vào bản giáp, làm phong phú hơn cơ sở thiết kế đạn súng và giáp chống đạn, làm tài liệu tham khảo cho giảng dạy và nghiên cứu chuyên ngành đạn dược.

Các kết quả chính đạt được và những đóng góp mới của luận án

– Xây dựng mô hình toán học mô tả tương tác giữa đầu đạn và bản giáp  kể đến sự tăng bền của vật liệu khi chịu tải trọng cao, giải mô hình thiết lập bằng phần mềm ANSYS AUTODYN tính đến đủ các thành phần kết cấu của đầu đạn.

– Bước đầu khảo sát được ảnh hưởng của một số yếu tố liên quan đến tính chất vật liệu và kết cấu mục tiêu, vận tốc chạm và góc chạm đến tác dụng xuyên.

– Đề xuất khả năng áp dụng hệ số đặc trưng độ cứng vật cản K trong công thức thực nghiệm Jacob De Mar để tính vận tốc giới hạn xuyên thủng cho đầu đạn lõi thép cứng 7,62 mm va xuyên mục tiêu là tấm thép độ cứng thấp.

Kết luận

Luận án của NCS Nguyễn Quang Dũng là một công trình khoa học được tác giả tiến hành một cách công phu, nghiêm túc. Các kết quả nghiên cứu trong luận án có tính mới, có đóng góp vềkhoa học và thực tiễn và có thể tin cậy được.Luận án đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nội dung và hình thức của một luận án tiến sĩkỹ thuật theo quy chế của Bộ Giáo dục vàĐào tạovà của Học viện Kỹ thuật Quân sự. Các công trình đã công bố của tác giả phản ánh đầy đủ các kết quả nghiên cứu của luận án và được đăng trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín trong và ngoài nước. Tóm tắt luận án phản ánh trung thực nội dung nghiên cứu của luận án.