Học viện KTQS tổ chức bảo vệ LATS cho NCS Vũ Đình Quảng

Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vũ Đình Quảng, về đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hệ thống kỹ thuật giám sát mục tiêu an ninh trên địa bản Hà Nội”.

Ngành: Chỉ huy, quản lý kỹ thuật; mã số: 9 86 02 20.

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 11 tháng 01 năm 2019;

Địa điểm:  Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ, tầng 5, nhà S1, Học viện Kỹ thuật Quân sự (số 236 – Hoàng Quốc Việt – Hà Nội).

Xin trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm tới dự!