Học viện KTQS tổ chức bảo vệ LATS cho NCS Phạm Trọng Hùng

Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Trọng Hùng, về đề tài: Nâng cao chất lượng phát hiện các vật thể nhỏ trên mặt biển sử dụng ra đa phân cực

Ngành: Kỹ thuật ra đa dẫn đường; mã số: 9 52 02 04.

Thời gian: 14 giờ 30 ngày 30 tháng 01 năm 2021;

Địa điểm:  Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ, P511 (tầng 5), nhà S1, Học viện Kỹ thuật Quân sự (số 236 – Hoàng Quốc Việt – Hà Nội).

Xin trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*