Học viện KTQS tổ chức bảo vệ LATS cho NCS Nguyễn Đức Tiến

Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Tiến, về đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số kết cấu đạn xuyên dưới cỡ bắn trên súng tự động theo nguyên lý trích khí đến chức năng hoạt động của hệ súng đạn

Ngành: Cơ kỹ thuật; mã số: 9 52 01 01.

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 12 tháng 9 năm 2020;

Địa điểm:  Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ, tầng 5, nhà S1, Học viện Kỹ thuật Quân sự (số 236 – Hoàng Quốc Việt – Hà Nội).

Xin trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm tới dự!