Học viện KTQS tổ chức bảo vệ LATS cấp Học viện cho NCS Đặng Trọng Hợp

Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đặng Trọng Hợp, về đề tài: Phát triển một số mô hình phân cụm mờ cộng tác.

Ngành: Cơ sở toán học cho tin học; mã số: 9 46 01 10.

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 24 tháng 7 năm 2019.

Địa điểm:  Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ, tầng 5, nhà S1, Học viện Kỹ thuật Quân sự (số 236 – Hoàng Quốc Việt – Hà Nội).

Xin trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm tới dự!