Học viện KTQS tổ chức bảo vệ LATS cấp Học viện cho NCS Hà Tuấn Quân

Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hà Tuấn Quân, về đề tài: Nghiên cứu động viên công nghiệp cho bảo đảm kỹ thuật trong tác chiến phòng quân khu trên địa bàn Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngành: Chỉ huy, quản lý kỹ thuật; mã số: 9 86 02 20.

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 21 tháng 9 năm 2019;

Địa điểm:  Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ, tầng 5, nhà S1, Học viện Kỹ thuật Quân sự (số 236 – Hoàng Quốc Việt – Hà Nội).

Xin trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm tới dự