NCS Nguyễn Thị Cẩm Nhung bảo vệ thành công LATS cấp Học viện

Ngày 24/9, Học viện KTQS đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Cẩm Nhung với đề tài:Phân tích động học hệ liên hợp dầm đôi-dây-cột-thanh đàn hồi chịu tải trọng di động và lực khí động chuyên ngành: Cơ kỹ thuật; mã số: 9 52 01 01, do GS.TS Hoàng Xuân Lượng hướng dẫn.

Hội đồng chấm luận án có các thành viên: GS.TSKH Nguyễn Tiến Khiêm – Viện Cơ học, Chủ tịch Hội đồng; GS.TS Trần Đức Nhiệm – Trường Đại học GTVT Hà Nội, Phản biện 1; GS.TS Trần Văn  Liên – Trường Đại học Xây dựng HN, Phản biện 2; PGS.TS Trần Chủng – Viện KH&CN Xây dựng, Phản biện 3; PGS.TS Phạm Tiến Đạt – Học viện KTQS, Thư ký; PGS.TS Nguyễn Minh Hùng – Trường đại học Xây dựng HN, Ủy viên; PGS.TS Vũ Quốc Trụ – Học viện KTQS, Ủy viên.

           Về ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Luận án: Kết cấu liên hợp dạng dầm-dây-cột-thanh được sử dụng rộng rãi trong xây dựng dân dung, công nghiệp và giao thông. Các vấn đề phân tích ứng xử động lực học của kết cấu liên hợp có sự hỗ trợ của dây cáp đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học trên thế giới, tuy vậy vẫn còn nhiều vẫn đề cần làm sáng tỏ. Vì vậy, đề tài “Phân tích động lực học hệ liên hợp dầm đôi-dây-cột thanh đàn hồi chịu tải trọng di động và lực khí động” của Luận án mang tính thời sự, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.

Luận án đã có những đóng góp mới sau:

– Thiết lập được mô hình cơ học, hệ phương trình vi phân dao động của hệ liên hợp dầm đôi-dây-cột-thanh khi chịu tác dụng đồng thời của tải trọng di động và lực khí động, từ đó đã xây dựng bộ thuật toán PTHH và chương trình cho phép xác định đáp ứng động lực học của hệ chịu tải trọng di động và lực khí động.

– Khảo sát sự ảnh hưởng của một số yếu tố như vật liệu, tải trọng, TMD,…đến ứng xử của hệ kết cấu liên hợp.

– Tiến hành thực nghiệm trên mô hình hệ liên hợp dầm đôi-dây-cột-thanh khi chịu tác dụng của tải trọng di động. Bộ số liệu thí nghiệm cho thấy sự phù hợp với kết quả tính toán lí thuyết có thể tham khảo cho các nghiên cứu tương tự.

Luận án đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cả về nội dung và hình thức của một luận án tiến sĩ kỹ thuật theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các công trình khoa học đã được công bố trên các Tạp chí khoa học có uy tín phản ánh những kết quả chính của luận án. Tóm tắt luận án phản ánh trung thực nội dung nghiên cứu của luận án.

Với số phiếu tán thành 7/7, chúc mừng NCS Nguyễn Thị Cẩm Nhung đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện. Tin tưởng rằng, sau đây đồng chí sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Học viện nói riêng, và của Quân đội nói chung

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*