Cơ cấu tổ chức

Ban chỉ huy Phòng

  • Trưởng phòng: Đại tá, PGS.TS Bùi Thu Lâm (P802/S4)
  • Phó trưởng Phòng, Bí thư Chi bộ: Thượng tá, TS. Trần Văn Bình (P813/S4)

Bộ phận Kế hoạch-Chương trình (P814/S4)

  • Thượng tá, ThS. Bùi Khắc Thanh
  • Trung tá, ThS. Lê Văn Huy

Bộ phận Quản lý NCS (P815/S4)

  • Trung tá, TS. Vũ Cao Cường
  • Thiếu tá, ThS. Vũ Thị Liên

Bộ phận Quản lý Cao học (P801/S4)

  • Thượng tá, TS. Lê Trường Sơn
  • Thiếu tá, ThS. Phạm Thị Thanh Tú
  • Thượng uý CN, ThS. Nguyễn Thị Thu Hường

Văn thư:

  • Trung tá CN, Đinh Thị Lan Thanh.