Cơ cấu tổ chức

Ban chỉ huy Phòng

 • Trưởng phòng: Đại tá, PGS.TS. Vũ Quốc Trụ (P801/S4)
 • Phó trưởng Phòng, Bí thư Chi bộ: Thượng tá TS. Nguyễn Mạnh Hùng (P801/S4)

Bộ phận Kế hoạch-Chương trình (P803/S4)

 • Thượng tá, ThS. Bùi Khắc Thanh
 • Thiếu tá, TS. Vũ Cao Cường

Bộ phận Quản lý đào tạo

 • Thượng tá, TS. Lê Trường Sơn
 • Thiếu tá, ThS.Lê Văn Huy
 • Đại úy ,ThS. Phạm Thị Thanh Tú
 • Thượng uý CN, ThS. Nguyễn Thị Thu Hường

Bộ phận Quản lý NCS

 • Thượng tá, TS. Nguyễn Năng Thắng
 • Thiếu tá, ThS. Vũ Thị Liên

Văn thư:

 • Trung tá CN, Đinh Thị Lan Thanh.