Cơ cấu tổ chức

Ban chỉ huy Phòng

  • Trưởng phòng: Đại tá, PGS.TS Đặng Ngọc Thanh (P802/S4)
  • Phó trưởng Phòng, Bí thư Chi bộ: Đại tá, TS. Trần Văn Bình (P815/S4)

Bộ phận Kế hoạch-Chương trình (P801/S4)

  • Đại tá, PGS.TS Bùi Thu Lâm
  • Thượng tá, ThS. Bùi Khắc Thanh
  • Thượng úy, ThS. Nguyễn Thị Thu Hường

Bộ phận Quản lý NCS (P813/S4)

  • Trung tá, TS. Vũ Cao Cường
  • Trung tá, ThS. Vũ Thị Liên

Bộ phận Quản lý Cao học (P801/S4)

  • Trung tá, ThS. Lê Văn Huy
  • Thiếu tá, ThS. Phạm Thị Thanh Tú

Văn thư (P803-S1):

  • Thượng tá CN, Đinh Thị Lan Thanh