NCS Nguyễn Thị Hồng Nhung bảo vệ thành công LATS cấp Học viện

Ngày 05/4, Học viện KTQS đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Hồng Nhung với đề tài: Giải mã mềm cho mã khối dựa trên không gian mã đối ngẫu  ngành: Kỹ thuật điện tử; mã số: 9 52 02 03, do PGS.TS Vũ Thanh Hải và TS. Phạm Khắc Hoan hướng dẫn.

Hội đồng chấm luận án có các thành viên: PGS.TS Trần Xuân Nam – Học viện KTQS, Chủ tịch Hội đồng; GS.TS Nguyễn Bình – Học viện CNBCVT, Phản biện 1; PGS.TS Lê Mỹ Tú – Học viện KTMM, Phản biện 2; PGS.TS Hoàng Mạnh Thắng – Đại học Bách khoa HN, Phản biện 3; TS Nguyễn Văn Giáo – Học viện KTQS, Thư ký; PGS.TS Bạch Nhật Hồng – Viện KH&CNQS, Ủy viên; PGS.TS Trần Đức Tân – Đại học Công nghệ/ĐHQGHN, Ủy viên.

Nội dung luận án của NCS Nguyễn Thị Hồng Nhung phù hợp với tên đề tài nghiên cứu đã được phê duyệt và phù hợp với chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử, mã số 9.52.02.03 theo quyết định 6521/QĐ-BGD & ĐT-SĐH ngày 10/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đề tài nghiên cứu của NCS Nguyễn Thị Hồng Nhung không trùng lặp so với các công trình, luận án đã công bố trong và ngoài nước. Việc trích dẫn tài liệu tham khảo của NCS là rõ ràng, đầy đủ, trung thực và cập nhật.

Về ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án:

Ý nghĩa khoa học: Trong kỹ thuật truyền dẫn số, mã kênh đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện và sửa lỗi, được sử dụng trong hầu hết các hệ thống thông tin số, đặc biệt là các hệ thống thông tin vô tuyến. Luận án tập trung vào nghiên cứu các kỹ thuật giải mã phù hợp cho các mã kiểm tra chẵn lẻ mật độ cao (HDPC) tốc độ cao, từ đó đề xuất phương pháp giải mã mới dựa vào việc nhận thông tin giải mã từ mã đối ngẫu cho mã tích với mã thành phần là các mã khối, đồng thời chứng minh được cơ sở lý thuyết và mô phỏng kiểm chứng (bằng kỹ thuật mô phỏng Monte-Carlo trên Matlab) về chất lượng của thuật toán giải mã mới cho mã tích.

Ý nghĩa thực tiễn: Các kết quả đạt được của luận án có thể ứng dụng trong các hệ thống vô tuyến số để nâng cao độ tin cậy truyền dẫn, đặc biệt là các dịch vụ đòi hỏi thời gian thực.

Các kết quả chính đạt được và những đóng góp mới của luận án:

Luận án có các đóng góp mới sau đây:

– Dựa trên thuật toán giải mã lan truyền niềm tin BPA cho mã kiểm tra chẵn lẻ mật độ thấp LDPC và tính chất của mã đối ngẫu DC, luận án đề xuất các thuật toán giải mã mềm cải tiến BPA-DCS và BPA-DCZ cho mã sửa lỗi Hamming, đồng thời mở rộng đề xuất thuật toán giải mã mềm sử dụng mã đối ngẫu DCA cho các mã khối kiểm tra chẵn lẻ mật độ cao có chất lượng giải mã tốt với trả giá về gia tăng độ phức tạp tính toán.

– Đề xuất thuật toán giải mã cải tiến cho mã tích của hai mã khối có chất lượng giải mã tốt hơn phương pháp giải mã MDUDC trong [35] với độ phức tạp tính toán thấp.

Với kết quả bỏ phiếu 7/7, Hội đồng nhất trí đánh giá: Luận án của NCS Nguyễn Thị Hồng Nhung là một công trình khoa học được tác giả thực hiện một cách nghiêm túc. Các kết quả nghiên cứu trong luận án có ý nghĩa đóng góp về khoa học và thực tiễn tốt, và có thể tin cậy được. Luận án đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nội dung và hình thức của một luận án tiến sĩ kỹ thuật theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các công trình đã công bố của tác giả phản ánh đầy đủ các kết quả nghiên cứu của luận án và được đăng trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín. Tóm tắt luận án phản ánh trung thực nội dung nghiên cứu của luận án.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*