NCS Đào Duy Việt bảo vệ thành công LATS cấp Học viện

Ngày 29/01/2019, Học viện KTQS đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Đào Duy Việt về đề tài: “Phân tích động lực học kết cấu vỏ động cơ phóng tên lửa phòng không tầm thấp chịu tác dụng đồng thời của tải trọng cơ và nhiệt”, ngành: Cơ kỹ thuậtmã số: 9.52.01.01, do GS. TS Hoàng Xuân Lượng và TS Nguyễn Khải Hoàn hướng dẫn

Hội đồng đánh giá luận án gồm các thành viên: GS. TS Đào Huy Bích – ĐHQGHN, Chủ tịch Hội đồng; GS. TS Nguyễn Mạnh Yên – Đại học Xây dựng, Phản biện 1; GS. TS Nguyễn Hồng Lanh – Học viện KTQS, Phản biện 2; GS. TS Nguyễn Tiến Khiêm – Viện Cơ học Việt Nam, Phản biện 3; PGS. TS Phạm Tiến Đạt – Học viện KTQS, Thư ký; GS. TS Trần Ích Thịnh – Đại học BKHN, Ủy viên; GS. TS Nguyễn Văn Lệ – Đại học Thủy Lợi, Ủy viên.

Luận án đã nghiên cứu bài toán cơ học gắn với vấn đề kỹ thuật phức tạp, mang tính cấp thiết, thời sự và thực tiễn, đặc biệt đối với lĩnh vực chế tạo tên lửa nói riêng và Công nghiệp Quốc phòng nói chung

Các kết quả chính đạt được và những đóng góp mới của luận án

1. Xây dựng thuật toán và bộ chương trình tính RSMPT_2017 nhằm phân tích phi tuyến động lực học kết cấu vỏ động cơ phóng tên lửa phòng không tầm thấp chịu tác dụng đồng thời của áp suất thay đổi theo thời gian và nhiệt độ. Chương trình đã được kiểm chứng và có cơ sở để tin cậy.

2. Khảo sát số, nghiên cứu ảnh hưởng các yếu tố vật liệu, tải trọng, kích thước hình học và nhiệt độ đến đáp ứng động của vỏ động cơ, từ đó đưa ra các nhận xét, khuyến cáo có giá trị cho thiết kế và chế tạo vỏ động cơ phóng tên lửa phòng không tầm thấp.

3. Kết quả của luận án đã góp phần thiết kế mẫu động cơ phóng tên lửa và thí nghiệm trên sản phẩm thực, thu được số liệu có giá trị kiểm tra độ tin cậy của chương trình tính, làm phong phú kết quả của nghiên cứu thực nghiệm đối với loại kết cấu này có thể tham khảo để thiết kế chế tạọ.

Luận án tiến sĩ của NCS Đào Duy Việt là một công trình khoa học được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có chất lượng tốt; có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Khối lượng, nội dung, cách trình bày của luận án đáp ứng được các yêu cầu của một luận án tiến sĩ theo Quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Với số phiếu tán thành 6/6 thành viên Hội đồng có mặt, chúc mừng NCS Đào Duy Việt đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*