NCS Nguyễn Viết Tuyến bảo vệ thành công LATS cấp Học viện

Ngày 26/01/2019, Học viện KTQS đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Viết Tuyến về đề tài: “Phát triển giải pháp cảm biến phổ cho hệ thống vô tuyến nhận thức”, ngành: Kỹ thuật điện tửmã số: 9.52.02.03, do PGS. TS Võ Kim và TS Nguyễn Hải Dương hướng dẫn

Hội đồng đánh giá luận án gồm các thành viên: PGS. TS Trần Xuân Nam – Học viện KTQS, Chủ tịch Hội đồng; GS. TS Nguyễn Bình – Học viện CNBCVT, Phản biện 1; PGS. TS Trịnh Anh Vũ – Đại học Công nghệ/ĐHQGHN, Phản biện 2; PGS. TS Lê Mỹ Tú – Hoc viện Kỹ thuật Mật mã, Phản biện 3; TS Phạm Xuân Nghĩa – Học viện KTQS, Thư ký; PGS. TS Trần Đức Tân – Đại học Công nghệ/ĐHQGHN, Ủy viên; TS Lê Hải Nam – Học viện KTQS.

Luận án đã nghiên cứu cải tiến phương pháp cảm biến phổ đơn trạm và cảm biến phổ hợp tác dựa trên phát hiện năng lượng trong các điều kiện dữ liệu về tín hiệu thu được không đầy đủ nhằm nâng cao hiệu năng phát hiện phổ tần rỗi trong mạng vô tuyến nhận thức. Các giải pháp đề xuất của luận án đã được đánh giá bằng mô phỏng trong các điều kiện sát với kênh truyền thực tiễn của mạng vô tuyến nhận thức.

Các kết quả đóng góp mới của của luận án bao gồm:

1. Đề xuất áp dụng thuật toán tối đa hoá kỳ vọng để ước lượng công suất nhiễu kết hợp với thuật toán dơi để nâng cao tính chính xác của ngưỡng quyết định cảm biến phổ của trạm sơ cấp trong mạng vô tuyến nhận thức.

2. Đề xuất áp dụng kết hợp các thuật toán tiến hoá gồm thuật toán di truyền và thuật toán dơi để tối ưu bộ trọng số kết hợp cho hệ thống cảm biến phổ hợp tác dựa trên phát hiện năng lượng sử dụng thuật toán tối đa hóa kỳ vọng nhằm nâng cao hiệu năng phát hiện phổ rỗi.

Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Viết Tuyến là một công trình khoa học được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có chất lượng tốt; có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Khối lượng, nội dung, cách trình bày của luận án đáp ứng được các yêu cầu của một luận án tiến sĩ theo Quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Với số phiếu tán thành 7/7, chúc mừng NCS Nguyễn Viết Tuyến đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*