NCS Nguyễn Thanh Điền bảo vệ thành công LATS cấp Học viện

Ngày 19/01, Học viện KTQS đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thanh Điền với đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mất cân bằng đầu đạn súng bộ binh đến tản mát điểm chạm khi bắn”,  ngành: Cơ kỹ thuậtmã số: 9.52.01.01, do PGS. TS Mai Quang Huy hướng dẫn.

Hội đồng đánh giá luận án gồm các thành viên: GS. TS Phạm Huy Chương – Học viện KTQS, Chủ tịch Hội đồng; GS. TSKH Nguyễn Đông Anh – Viện Cơ học Việt Nam, Phản biện 1; TS Nguyễn Văn Thủy – Học viện KTQS, Phản biện 2; PGS. TS Đào Mộng Lâm – Viện KH&CNQS, Phản biện 3; PGS. TS Nguyễn Thái Dũng – Học viện KTQS, Thư ký; PGS. TS Phan Bùi Khôi – ĐH Bách khoa Hà Nội, Ủy viên; TS Nguyễn Hòa Bình – Viện KH&CNQS, Ủy viên.

Đề tài nghiên cứu phù hợp với chuyên ngành Cơ kỹ thuật, mã số 9.52.01.01 theo Thông tư Số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 về việc ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Đề tài nghiên cứu của NCS Nguyễn Thanh Điền không trùng lặp so với các công trình, luận án đã công bố trong và ngoài nước. Việc trích dẫn tài liệu tham khảo của NCS rõ ràng, đầy đủ và trung thực.

Luận án đã bổ sung mô hình lý thuyết cho phép xác định độ mất cân bằng khối lượng của đầu đạn súng bộ binh và đánh giá ảnh hưởng của nó đến các chỉ tiêu tản mát của đạn khi bắn; bổ sung phương pháp khảo sát ảnh hưởng của độ mất cân bằng đầu đạn đến chuyển động của đạn trong nòng bằng phương pháp phần tử hữu hạn; Bổ sung cho việc khảo sát, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật trong chế tạo đạn của Công nghiệp quốc phòng phục vụ cho bộ đội chiến đấu hiệu quả.

Luận án cũng đã xây dựng mới mô hình lý thuyết xác định độ mất cân bằng khối lượng của đầu đạn súng bộ binh nhiều cấu tử theo bộ bản vẽ chế tạo dựa trên phương pháp mô phỏng ngẫu nhiên; Xây dựng được mô hình tính toán chuyển động trong nòng của đầu đạn súng bộ binh nhiều cấu tử, mất cân bằng khối lượng. NCS đã đưa ra được chương trình BULLET 2018 dùng để tính toán điểm chạm phù hợp với bài toán mà luận án cần giải quyết.

Luận án bước đầu đánh giá được ảnh hưởng của độ mất cân bằng đầu đạn súng bộ binh đến tản mát điểm chạm khi bắn.

Hội đồng nhất trí đánh giá: Luận án tiến sĩ kỹ thuật của NCS Nguyễn Thanh Điền là một công trình khoa học được tác giả tiến hành một cách công phu, nghiêm túc. Nội dung và hình thức của luận án đáp ứng được các yêu cầu của một luận án tiến sỹ kỹ thuật theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Những kết quả nghiên cứu trong luận án là tin cậy, có ý nghĩa khoa học và có đóng góp mới. Những công trình đã công bố của tác giả phản ánh đúng các kết quả nghiên cứu của luận án và được đăng trên các tạp chí khoa học.

Luận án tiến sĩ của NCS đạt 7/7 phiếu tán thành. Chúc mừng NCS Nguyễn Thanh Điền, giáo viên đang công tác tại Khoa Vũ Khí/Học viện KTQS. Tin tưởng rằng, đồng chí sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong công tác, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Khoa Vũ khí nói riêng, Học viện KTQS nói chung.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*