NCS Hoàng Văn Huy bảo vệ thành công LATS cấp Học viện

Ngày 18/01/2019, Học viện KTQS đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Hoàng Văn Huy với đề tài: “Nghiên cứu hệ điều khiển truyền động điện phi tuyến chứa nhiều động cơ có liên hệ ràng buộc ứng dụng trong quadrotor”, ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; mã số: 9.52.02.16, do PGS. TS Đào Hoa Việt và TS Hoàng Quang Chính hướng dẫn.

Hội đồng đánh giá luận án gồm các thành viên: GS. TSKH Nguyễn Xuân Quỳnh – Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng; GS. TS Lê Hùng Lân – Viện Ứng dụng công nghệ, Phản biện 1; GS. TSKH Thân Ngọc Hoàn – Đại học Dân lập Hải Phòng, Phản biện 2; PGS. TS Tạ Cao Minh – Đại học Bách khoa Hà Nội, Phản biện 3; PGS. TS Nguyễn Thanh Tiên – Học viện KTQS, Thư ký; PGS. TS Nguyễn Văn Liễn – Đại học Bách khoa Hà Nội, Ủy viên; PGS. TS Phạm Trung Dũng – Học viện KTQS, Ủy viên.

Luận án chứa nội dung khoa học có ý nghĩa thời sự hiện nay. Nhu cầu thực tiễn hứa hẹn khả năng ứng dụng của các kết quả nghiên cứu. Nội dung của luận án phù hợp với tên đề tài, phù hợp với chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, mã số 9.52.02.16. Nội dung và kết quả của luận án không trùng lặp với các luận án, công trình khoa học đã đượccông bố cho đến thời điểm hiện tại ở trong nước cũng như quốc tế. Luận án đã hoàn thành được mục đích và nhiệm vụ đề ra, đề xuất phương pháp thiết kế hệ thống điều khiển truyền động điện phi tuyến chứa nhiều động cơ có liên hệ ràng buộc ứng dụng cho cơ cấu chấp hành để quay cánh quạt Quadrotor.

Những đóng góp mới của đề tài luận án: Đã đề xuất phương pháp thiết kế hệ thống điều khiển truyền động điện cho cơ cấu chấp hành để quay cánh quạt Quadrotor. Tổng hợp được bộ điều khiển trượt thích nghi cho hệ truyền động cánh quạt sử dụng động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM). Xây dựng được mô hình thực nghiệm để minh họa cho kết quả nghiên cứu.

Nội dung các chương phù hợp, đảm bảo tính lô-gic và kết quả đạt được đã hoàn thành mục đích, nhiệm vụ đề ra của luận án. Phương pháp nghiên cứu đi từ phân tích, mô hình hóa hệ thống đến lựa chọn xây dựng luật điều khiển, chứng minh tính ổn định, mô phỏng, thực thi trên mô hình cụ thể cho một trục. Các luật điều khiển được chứng minh chặt chẽ về mặt toán học và có thể hiện trên mô hình mô phỏng, mô hình thực nghiệm minh họa một phần cho kết quả nghiên cứu. Các số liệu xây dựng cấu trúc, đưa vào mô phỏng đối tượng nghiên cứu mà luận án xác định là phù hợp và đáng tin cậy. Bản tóm tắt luận án đã phản ánh trung thực nội dung luận án và các kết quả luận án đạt được. Các công trình khoa học được luận án công bố (04 bài báo khoa học) đều phù hợp với đề tài nghiên cứu, được trích từ nội dung luận án và được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín có phản biện

Với số phiếu tán thành 7/7 của Hội đồng, chúc mừng NCS Hoàng Văn Huy đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện. Tin tưởng rằng, sau đây đồng chí sẽ thành công hơn nữa trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*