No Picture

Thông báo tuyển sinh

September 12, 2017 admin 0

Thông báo tuyển sinh cao học và NCS tiến sĩ tại Học viện KTQS Thông báo tuyển sinh cao học, NCS tiến sĩ đợt 2 […]

No Picture

Ngành đào tạo

September 12, 2017 admin 0

Các ngành đào tạo Thạc sĩ STT Mã ngành Tên ngành Khoa chủ quản 1 60 52 03 01 Kỹ thuật hóa học Khoa Hóa-Lý […]