Thông báo về học bổng thạc sĩ, tiến sĩ do Tập đoàn Vingroup tài trợ

Phòng Sau đại học thông báo về học bổng thạc sĩ, tiến sĩ do Tập đoàn Vingroup tài trợ cho thạc sĩ, tiến sĩ trong nước và thạc sĩ, tiến sĩ du học tại nước ngoài đối với các cơ sở đào tạo có ký kết hợp tác với tập đoàn (Học viện đã có ký Biên bản thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần phát triển Công nghệ VINTECH), cụ thể như sau:

I. CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐÀO TẠO THẠC SĨ, TIẾN SĨ TRONG NƯỚC

1. Nội dung

– Chương trình học bổng do Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation – VINIF) tài trợ.

Hỗ trợ tài chính cho học viên cao học và nghiên cứu sinh xuất sắc sẽ hoặc đang theo học các chương trình sau đại học trong nước thuộc các chuyên ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật hoặc y dược (khoa học máy tính, công nghệ thông tin, kỹ thuật máy tính, an toàn thông tin, kỹ thuật điện tử viễn thông, điều khiển tự động hóa, kỹ thuật điện, kỹ thuật cơ khí, cơ điện tử, ô tô, sinh học, y sinh). Học bổng gồm các loại sau:

a) Học bổng hỗ trợ học tập:Là học bổng cho học viên cao học một trăm hai mươi triệu đồng (120.000.000 VNĐ) hoặc cho nghiên cứu sinh một trăm năm mươi triệu đồng (150.000.000 VNĐ). Học bổng được trao một (01) lần ngay sau khi ký hợp đồng tài trợ.

b) Học bổng hỗ trợ công bố quốc tế:Là học bổng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh đã nhận học bổng hỗ trợ học tập để đăng ký, tham dự, báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế. Mức hỗ trợ bao gồm chi phí đăng ký, đi lại, ăn ở.

2. Đối tượng

a) Sinh viên năm cuối đại học, giáo viên sẽ theo học chương trình thạc sĩ hoặc tiến sĩ.

b) Học viên cao học, nghiên cứu sinh đang theo học toàn thời gian chương trình sau đại học.

3. Thời gian

Nhận hồ sơ từ 01/4/2019 đến 15/7/2019; xét chọn từ 15/7/2019 đến 15/9/2019; thông báo kết quả: tháng 9; cấp học bổng: tháng 10.

4. Liên hệ

Thông tin chi tiết và giấy tờ cần thiết đăng ký hồ sơ tham khảo tại địa chỉ website: http://vinif.org/hoc-bong-thac-si-tien-si-trong-nuoc/.

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG THẠC SĨ, TIẾN SĨ DU HỌC TẠI NƯỚC NGOÀI

1. Nội dung

– Chương trình học bổng khoa học công nghệ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ du học ở nước ngoài là một cấu phần của đề án hỗ trợ đào tạo nguồn lực KHCN Việt Nam của tập đoàn Vingroup.

– Hỗ trợ học bổng toàn phần cho ứng viên học thạc sĩ, tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo xuất sắc ở các quốc gia có nền khoa học công nghệ phát triển hàng đầu thế giới có hợp tác với Tập đoàn Vingroup (các Trường Đại học Mục tiêu, có danh sách cụ thể trong địa chỉ website đính kèm thông báo) theo học những chuyên ngành trọng điểm, bao gồm: sinh học, y sinh, khoa học máy tính, công nghệ thông tin, kỹ thuật máy tính, an toàn thông tin, kỹ thuật điện tử viễn thông, điều khiển tự động hóa, kỹ thuật điện, kỹ thuật cơ khí, cơ điện tử, ô tô.

2. Đối tượng

Không quá 30 tuổi tại thời điểm bắt đầu chương trình thạc sĩ và không quá 35 tuổi đối với chương trình tiến sĩ.

3. Thời gian

Thời hạn nộp hồ sơ:

– Trước 18h00 ngày 02/5/2019 (đối với ứng viên đã có thư mời nhập học vào một chương trình bậc thạc sĩ/tiến sĩ thuộc các ngành trọng điểm từ các Trường Đại học Mục tiêu do Vingroup đề ra);

– Trước 18h00 ngày 30/6/2019 (dành cho ứng viên chưa được nhận vào một chương trình bậc thạc sĩ/tiến sĩ ở các Trường Đại học Mục tiêu và chọn nộp đơn xin học bổng trước khi nộp hồ sơ xin nhập học ở các trường).

4. Liên hệ

Thông tin chi tiết và giấy tờ cần thiết đăng ký hồ sơ tham khảo tại địa chỉ website: https://vinuni.edu.vn/vi/hoc-bong-thac-si-tien-si/thong-bao-hoc-bong-nam-hoc-2019-2020-va-2020-2021/.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*