No Picture

Luận văn thạc sĩ

September 28, 2017 Admin 0

I. YÊU CẦU ĐỐI VỚI LUẬN VĂN THẠC SĨ a) Luận văn của chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu là một báo […]

No Picture

Chương trình đào tạo

September 19, 2017 admin 0

I. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ (Kèm theo Quyết định số: 4692 /QĐ-HV  ngày 17 tháng 12 năm 2016 của Giám đốc Học […]

Cơ cấu tổ chức

September 13, 2017 admin 0

Ban chỉ huy Phòng Trưởng phòng: Đại tá, PGS.TS. Vũ Quốc Trụ (P801/S4) Phó trưởng Phòng, Bí thư Chi bộ: Thượng tá TS. Nguyễn Mạnh […]

No Picture

Chức năng, nhiệm vụ

September 13, 2017 admin 0

Ngày 30/11/1985, Học viện thành lập Ban đào tạo bồi dưỡng sau đại học và hợp tác khoa học trực thuộc Phòng Nghiên cứu. Ban […]