No Picture

Chương trình đào tạo

September 19, 2017 admin 0

I. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ (Kèm theo Quyết định số: 4692 /QĐ-HV  ngày 17 tháng 12 năm 2016 của Giám đốc Học […]

No Picture

Đề tài nghiên cứu

September 15, 2017 admin 0

DỰ KIẾN CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2017 (Kèm theo Thông báo tuyển sinh SĐH số:  4750  /TB-HV ngày 29 […]

No Picture

Chức năng, nhiệm vụ

September 13, 2017 admin 0

Ngày 30/11/1985, Học viện thành lập Ban đào tạo bồi dưỡng sau đại học và hợp tác khoa học trực thuộc Phòng Nghiên cứu. Ban […]

Cơ cấu tổ chức

September 13, 2017 admin 0

Ban chỉ huy Phòng Trưởng phòng: Đại tá, PGS.TS. Vũ Quốc Trụ (P801/S4) Phó trưởng Phòng, Bí thư Chi bộ: Thượng tá TS. Nguyễn Mạnh […]

No Picture

Chương trình đào tạo

September 13, 2017 admin 0

Khung chương trình đào tạo thạc sĩ tại Học viện Kỹ thuật Quân sự (Ban hành kèm theo Quyết định số: 674 /QĐ-HV ngày 08 […]

No Picture

Thủ tục hành chính

September 13, 2017 admin 0

1. Danh mục thủ tục hành chính phục vụ khoa, viện STT Tên thủ tục Trang 1 Mời giảng (Đăng ký mời, mẫu hợp đồng […]